สมาคมออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย

The Thai Orthopaedic Association (TOA)

บทความข้อมูล กระดูกหัก กระดูกพรุน ข้อมูลสำหรับประชาชน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
บทความเกี่ยวกับ กระดูกหัก กระดูกพรุน ข้อมูลสำหรับสมาชิกสมาคมออร์โธปิดิคส์
ข้อมูลสำหรับสมาชิก
ภารกิจและวิสัยทัศน์ สมาคมออร์โธปิดิคส์ ความรู้กระดูกหัก กระดูกพรุน
ภารกิจและวิสัยทัศน์

"ใส่ใจสุขภาพกระดูกเพื่อทุกการเคลื่อนไหวของชีวิต"

We CARE for bone health in every moment of your life

ศาสตราจารย์นายแพทย์กีรติ เจริญชลวานิช นายกสมาคมออร์โธปิดิคส์ กระดูกพรุน กระดูกหัก
ศาสตราจารย์นายแพทย์กีรติ เจริญชลวานิช

นายกสมาคมออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย

ศาสตราจารย์นายแพทย์กีรติ เจริญชลวานิช นายกสมาคมออร์โธปิดิคส์ กระดูกพรุน กระดูกหัก
ศาสตราจารย์นายแพทย์อารี​ ตนาวลี

ประธานมูลนิธิแพทย์ออร์โธปิดิกส์

สื่อประชาสัมพันธ์

Simple Social Media Stream: There is no feed data to display!

ข่าวสารสมาคม / กิจกรรมสมาคม

ดูทั้งหมด

สาระน่ารู้สำหรับประชาชน

ดูทั้งหมด

ประวัติความเป็นมาของสมาคมออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย (ส.อ.ธ.ท.)

โดย นายแพทย์ธำรงรัตน์ แก้วกาญจน์ ประธานมูลนิธิแพทย์ออร์โธปิดิกส์
พ.ศ. 2546-2564 และ พล.ต.รศ.นพ.ทิพชาติ บุณยรัตพันธุ์ นายกสมาคม
ดูบน Youtube

สารจากนายกสมาคม

สารจากนายกสมาคม

สารจากนายกสมาคมออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย

มูลนิธิแพทย์ออร์โธปิดิกส์

มูลนิธิแพทย์ออร์โธปิดิกส์

ประวัติและคณะกรรมการมูลนิธิแพทย์ออร์โธปิดิกส์

ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์

คลิก เว็บไซต์ RCOST

ช่องทางการติดต่อ

02-716-5436-7 , www.rcost.or.th